Privacyverklaring

 
Natuurlijk ga ik heel zorgvuldig om met je gegevens. De officiële privacyverklaring lees je hieronder. Heb je vragen? Bel of mail dan gerust. Je kunt me bereiken op im4women010@gmail.com of 06-57011071
 
Privacyverklaring HulpnaMiskraam.nl 
[datum revisie: 1 april 2022] 

Inge Manssen 
im4women010@gmail.com 
06 57011071  
 
In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik omga met de gegevens die je bij me achterlaat. Bijvoorbeeld als je je e-mailadres invult op contactformulier of om een checklist te krijgen. Natuurlijk respecteert Hulpnamiskraam.nl je privacy, o.a. door de Wet bescherming persoonsgegevens na te leven en je persoonsgegevens te beschermen. Ik verkoop die gegevens nooit aan derden.
 
Je persoonlijke gegevens gebruik ik alleen om je de gevraagde informatie toe te sturen, om je aanmelding te bevestigen en om je te informeren over gratis of betaalde diensten en/of producten. Dat kan bijvoorbeeld door je een e-mail-nieuwsbrief te sturen.
 

Als je de nieuwsbrief krijgt… 

Als je je inschrijft voor een checklist, of mijn nieuwsbrief, dan houd ik je naam en je e-mailadres bij. Ik ben de enige die in deze verzendlijsten krijgt. Dat doe ik om te zorgen dat je waardevolle informatie kunt blijven krijgen.
 
Als je op de verzendlijst staat, krijg je soms extra e-mail om je aandacht ergens voor te vragen. Bijvoorbeeld een belangrijke ontwikkeling mbt verlies zoals de mogelijkheid je kindje te registreren.
 

Als je bij mij een training volgt

Als je een betaalde dienst afneemt, bijvoorbeeld omdat je een training of coaching bij me volgt, dan registreer ik naast je voornaam en je e-mailadres ook je achternaam, je adres en je telefoonnummer. Je krijgt dan op verzoek de nieuwsbrief, uitschrijven gaat gemakkelijk, zoals het hierboven is beschreven.
 
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Hulp na miskraam gebruikt de gegevens die je verstrekt voor het afwikkelen van betalingsverkeer en voor het voorbereiden en geven van trainingen en/of coaching. We e-mailen je bijvoorbeeld de voorbereidingsopdracht en de factuur.
 
Uiteraard verwerkt Hulp na miskraam ook persoonsgegevens als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte.
 

Wil je geen e-mail meer ontvangen?

Wil je geen e-mail meer ontvangen? Uitschrijven kan heel simpel stuur een mail naar im4women010@gmail.com  en vraag om uitgeschreven te worden.
 
Wil je weten welke gegevens ik van je bijhoud of wil je die gegevens wijzigen? Stuur je verzoek in een mail naar im4women010@gmail.com
 
Gaat dit niet zoals je verwacht? Dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 

Als je op de website kijkt…

Ik gebruik cookies en Google Analytics om een idee te krijgen van hoe mijn website bezocht wordt. De gegevens die daarvoor gebruikt worden, zijn geen persoonlijke gegevens.
 
Hulp na miskraam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De gegevens zijn geanonimiseerd, het gaat dus niet om gegevens die naar jou te herleiden zijn. Als je mijn website bezoekt, ga ik ervanuit dat dit geen bezwaar voor je is. Je kunt je afmelden voor cookies via de instellingen van je internetbrowser.
 
De enige persoonsgegevens die worden verzameld, zijn gegevens die jij zelf actief verzendt bijvoorbeeld als je het contactformulier invult of een gratis download aanvraagt of doorklikt op linken vermeld op de website.
 

Derden

Ik geeft je gegevens alleen aan derden als het nodig is om aan de uitvoering van deze overeenkomst met jou of aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 
In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, dus binnen hulp na miskraam. Het gaat bijvoorbeeld om de virtuele assistent, de boekhouder en de websitebouwer.
 

Hulp na miskraam gebruikt deze computerprogramma’s en/of –systemen:

 

  • E-mailprogramma van Google gmail
  • Website gebouwd door Amphebia Internet Solutions om Hulp na miskraam ook online zichtbaar te laten zijn.
  • Financiële en fiscale gegevens worden aangeleverd aan de boekhouder, om aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst te voldoen.
  • Hulp na miskraam selecteert haar partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Deze privacyverklaring gaat echter niet over de websites van derden, ook niet als die via deze website via links kunnen worden bezocht. Denk bijvoorbeeld aan de linken naar website van onderwerpen die te maken hebben met verlies.

 

Bewaartermijn 

Hulp na miskraam bewaart je gegevens totdat je jezelf uitschrijft. Elk jaar schonen we de bestanden op. Volgens de wet van de belastingdienst moeten we gegevens van betalende klanten 7 jaar bewaren.
 

Beveiliging persoonsgegevens 

Hulp na miskraam neemt de bescherming van je gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Heb je het idee dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Of zijn er aanwijzingen van misbruik? Mail dan naar im4women010@gmail.com  Dank alvast.
 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van deze website. Eventuele aanpassingen of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Bovenaan zie je steeds de datum van de meest recente update.
 

Vragen? 

Heb je vragen? Bel of mail me dan gerust. Je kunt me bereiken op im4women010@gmail.com of 06 57011071
 
Hulp na miskraam is een initiatief van IM4Women , KvK 65487133